College Scoreboard Friday 5/5/17

Softball

Thomas 5 Castleton 1 (NAC Tournament)

Castleton 3 New England College 1 (NAC Tournament)

Plattsburgh 2 Oswego 1 (SUNYAC Tournament)